Gwasanaeth Cymraeg?

Os byddai’n well gennych gyfathrebu gyda ni yn Gymraeg, mae pob croeso i chi wneud hynny – mae Events Images gan Mel Parry yn gwmni dwyieithog wedi’i leoli ar Ynys Môn, felly rydym yn siarad Cymraeg ac yn hapus i roi gwasanaeth Cymraeg ar unrhyw adeg.

If you would prefer to communicate with us in Welsh you’re more than welcome to - Events Images by Mel Parry is a bilingual company based in Anglesey, so we speak Welsh and are happy to provide a service in Welsh at any time.